ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – Τεντοπειραϊκή Καρακίτσου
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ