ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ – Τεντοπειραϊκή Καρακίτσου
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ