ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Τεντοπειραϊκή Καρακίτσου
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ