ΜΕ ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΥΚΟΝΟΣ – Τεντοπειραϊκή Καρακίτσου
ΜΕ ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΥΚΟΝΟΣ